חוקה ושיפוט

מציג 1 עד 10 מתוך 19

1. נוהל הסמכת שופטים 2. כללי דירוג שופטים מעודכנים לאוקטובר 2020 3. כתב הסכמה לשופטי ספורט 4. בקשה לשופט מוסמך 5. בקשה לשופט לאומי

פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 3 בנובמבר 2020 שנערכה באמצעות ZOOM

מצורף מטה פרוטוקול ישיבת הועדה, אשר התקיימה בשני חלקים, בתאריכים 31.8.2020 ו-17.9.2020

לאור הצלחת הקורס המקוון הראשון לשופטי שחמט, בו השתתפו 37 שחמטאים, החלטנו לקיים קורס נוסף המיועד ל: שופטים מוסמכים המעוניינים להתקדם לדרגת שופט לאומי, שופטים לאומיים המעוניינים להתכונן לסמינר של שופטי פיד"ה ושופטי פיד"ה ושופטים בינלאומיים המעוניינים להתעדכן ולהשתלם בשינויים ובהתפתחויות החלים בחוקה ובשיפוט בעולם השחמט. במסגרת הקורס יתקיימו חמישה מפגשים אינטרנטיים באמצעות תוכנת ZOOM בהיקף כולל של 24 שעות. פרטים נוספים בהזמנה מטה.

שופטים, מנהלי תחרויות ושחקנים יקרים, מצורף בזאת קובץ שינויים בחוקת השחמקט וחוקת השחמט העדכנית ל1/1/2018, לאחר שבוצעו מספר עדכונים לשינויים שאושרו ביולי 2017. ביוזמתו של אייל אורן, חבר ועדת הביקורת של האיגוד, אנו מפרסמים בנוסף, את חוקת השחמט של פיד"ה, שנכנסה לתוקפה ב-1 בינואר 2018 (1) בגירסה הרגילה ו(2) בגירסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לחוקה הקודמת (מ-2014). וזאת לאחר שבוצעו מספר עדכונים לשינויים שאושרו ביולי 2017. אנא עיינו בקבצים אלה לעומק לקראת התחרויות הנפתחות ומשוחקות ב-2018. בהצלחה, לכולם,