אודות האיגוד


1.שם האיגוד ומעמדו החוקי

1.1.שמו של האיגוד בעברית הוא: "האיגוד הישראלי לשחמט" (להלן: "האיגוד").

1.2.שמו של האיגוד באנגלית: "The Israeli Chess Federation".

1.3.האיגוד הינו חבר באיגוד השחמט העולמי FIDE ובאיגוד השחמט האירופי ECU, והוא מחזיק בלעדי בישראל בזכויות ההשתתפות במפעלים השונים של הגופים הללו.

1.4.האיגוד הינו עמותה רשומה כחוק על-פי "חוק העמותות - התש"ם, 1980". האיגוד נוסד בשנת 1935 והתאגד כעמותה בשנת 1983.

1.5.ועד האיגוד כהגדרתו בחוק העמותות, תש"ם-1980, ייקרא להלן : ("הנהלת האיגוד").

1.6.האיגוד מקבל על עצמו לפעול על פי הקוד האתי של מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט (להלן: הקוד האתי) של מדינת ישראל. הקוד האתי מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

1.7.מקום מושבו הנוכחי: טאגור 26, תל-אביב.

1.8.ניתן להעתיק את מקום מושבו הראשי של האיגוד בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד ברוב של שני שליש ממספר חברי ההנהלה.

1.9.הנהלת האיגוד רשאית לפתוח משרדים אזוריים אשר יהיו כפופים לאיגוד ו/או להנהלת האיגוד ו/או למנכ"ל האיגוד.

2.מטרות האיגוד

2.1.הפצת השחמט בישראל, פיתוחו וקידומו, והחדרת השחמט כנושא לימוד פורמלי וחופשי בכל מוסדות הלימוד בארץ, לרבות בתי-ספר, אוניברסיטאות, מכינות למיניהן ואחרים.

2.2.קידום וסיוע לאגודות השחמט בישראל, טיפוח קשרים, יחסי חברות ושיתוף פעולה ביניהם, ואיגודם.

2.3.קביעת חוקים, תקנונים, תקנות נהלים וסדרים בענף השחמט בישראל.

2.4.ייצוג אגודות השחמט בישראל וציבור השחמטאים כלפי פנים וכלפי חוץ, בארץ ומחוצה לה.

2.5.טיפוח קשרים בין ציבור השחמטאים בישראל לבין ארגוני שחמט ושחמטאים בחוץ לארץ.

2.6.עריכת תחרויות שחמט, לקבוצות וליחידים, בישראל ומחוצה לה.

2.7.מיונם ודירוגם של השחמטאים בישראל.

2.8.שיגור שחמטאים מצטיינים מישראל לתחרויות שחמט בחוץ לארץ.

2.9.קביעת נציגי ישראל - יחידים ונבחרות - ושיגורם לתחרויות הרשמיות של פיד"ה.

2.10.טיפוח ערכי תרבות, אתיקה ומוסר בקרב האגודות החברות באיגוד.

2.11.טיפוח יחסי רעות וכבוד הדדי בין האגודות החברות באיגוד.

2.12.טיפול ביצירת והשגת האמצעים הדרושים לצורך ביצוע מטרות האיגוד מאת גופים ומוסדות ממשלתיים, ציבוריים, עירוניים, צבאיים ופרטיים.

2.13.הוצאה לאור של פרסומים ועיתונות מקצועית ו/או פיתוח והקמת אתרים מקוונים (אינטרנט, רשתות חברתיות וכיו"ב).

2.14.טיפול בכל העניינים הנוגעים לשחמט בישראל.