כללי דירוג והסמכה לשופטים

1. כללי דירוג שופטים מעודכנים לאוקטובר 2020 2. בקשה לשופט מוסמך 3. בקשה לשופט לאומי 4. נוהל הסמכת שופטים 5. כתב הסכמה לשופטי ספורט - על מגישי בקשה לשופט מוסמך, לחתום ולצרף לבקשה