כללי דירוג והסמכה לשופטים

1. נוהל הסמכת שופטים 2. כללי דירוג שופטים מעודכנים לאוקטובר 2020 3. כתב הסכמה לשופטי ספורט 4. בקשה לשופט מוסמך 5. בקשה לשופט לאומי


נוהל מינוי והסמכת שופטים - ינואר 2021

לצפייה בכללי דירוג שופטים מעודכן לאוקטובר 2020 לחץ כאן

כתב הסכמה לשופטי ספורט - על מגישי בקשה לשופט מוסמך, לחתום ולצרף לבקשה

טופס בקשה להענקת שופט מוסמך

טופס בקשה להענקת שופט לאומי

את הטפסים המלאים והחתומים יש לשלוח לסמנכ"ל האיגוד, [email protected] 

*מומלץ לשלוח את כתב ההסכמה חתום בשלבים מוקדמים של ההגשה. זאת מכוון שתהליך הבדיקה מול הרשויות נמשכת בדרך כלל כ-90 יום.