תקנון להסדרת ארגון סמינרים להכשרת שופטי שחמט

ראו פרטים בקובץ המצורף