קורס מקוון מתקדם לשופטי שחמט – אוגוסט 2020

לאור הצלחת הקורס המקוון הראשון לשופטי שחמט, בו השתתפו 37 שחמטאים, החלטנו לקיים קורס נוסף המיועד ל: שופטים מוסמכים המעוניינים להתקדם לדרגת שופט לאומי, שופטים לאומיים המעוניינים להתכונן לסמינר של שופטי פיד"ה ושופטי פיד"ה ושופטים בינלאומיים המעוניינים להתעדכן ולהשתלם בשינויים ובהתפתחויות החלים בחוקה ובשיפוט בעולם השחמט. במסגרת הקורס יתקיימו חמישה מפגשים אינטרנטיים באמצעות תוכנת ZOOM בהיקף כולל של 24 שעות. פרטים נוספים בהזמנה מטה.