תקנון האיגוד

מצורף בזאת, תקנון האיגוד הישראלי לשחמט