תקנון האיגוד

תקנון האיגוד הישראלי לשחמט – (עמותה רשומה) 23/6/2017