תקנון האיגוד

מצורף בזאת, תקנון האיגוד הישראלי לשחמט המאושר באסיפה הכללית מתאריך 18.8.2020. התקנון תקף בכפוף לאישור רשם העמותות (בקשה הוגשה מיד לאחר האסיפה).