פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה והשיפוט 17.9.2020

מצורף מטה פרוטוקול ישיבת הועדה, אשר התקיימה בשני חלקים, בתאריכים 31.8.2020 ו-17.9.2020


לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

כללי דירוג והסמכה לשופטים מעודכנים:

http://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=59