חיפוש ליגה

ליגהמספר קבוצותסיבובהסיבוב הקודםהסיבוב הבא
הצלבות נוער 2023 0 0 סיבוב 1: 31/12/2022
תאריך יום חול: 29/12/2022
נוער 2023 מבחנים 0 0
נוער עילית דרום 2023 8 5 סיבוב 6: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 7: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער עילית צפון 2023 8 5 סיבוב 6: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 7: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער ארצית דרום 2023 6 5 סיבוב 6: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 7: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער ארצית חיפה 2023 6 4 סיבוב 6: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 7: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער ארצית מרכז יום חול 2023 8 5 סיבוב 6: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 7: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער ארצית מרכז שבת 2023 8 5 סיבוב 6: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 7: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער ארצית צפון 2023 8 5 סיבוב 6: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 7: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער ארצית שרון 2023 8 5 סיבוב 6: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 7: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
8 0 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית אליצור ירושלים 2023 4 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית באר שבע 2023 8 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית דרום 2023 7 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית הדרים 2023 4 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית הרצליה 2023 6 6 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
נוער מחוזית זכרון עפולה 2023 5 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית טירה 2023 6 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
נוער מחוזית כפר סבא 2023 6 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית כפר סבא בית ב 2023 6 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
נוער מחוזית מגזר הדרוזי 2022 4 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית מעלות 2023 4 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית מרכז אל נג'יב לחינוך 2023 4 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית מרכז שבת 2023 6 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית נהריה 2023 4 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית פתח תקווה 2023 4 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית צפון 2023 5 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית קריות 2023 5 6 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית קרית אונו רמת גן 2023 6 6 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית ראשון לציון 2023 8 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית רחובות 2023 6 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022
סיבוב 11: 17/12/2022
תאריך יום חול: 15/12/2022
נוער מחוזית תל אביב 2023 6 8 סיבוב 10: 03/12/2022
תאריך יום חול: 01/12/2022