פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה והשיפוט - 3.11.20

פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 3 בנובמבר 2020 שנערכה באמצעות ZOOM