חוקים תקנון וכללים

מציג 1 עד 10 מתוך 112

להלן כללי הליגה לשנת 2022, הכוללים את השינויים החדשים שאושרו על ידי הנהלת האיגוד בישיבתה ב31.8.2021

להלן כללי הליגה לשנת 2021.

שופטים, מנהלי תחרויות ושחקנים יקרים, מצורף בזאת קובץ שינויים בחוקת השחמקט וחוקת השחמט העדכנית ל1/1/2018, לאחר שבוצעו מספר עדכונים לשינויים שאושרו ביולי 2017. ביוזמתו של אייל אורן, חבר ועדת הביקורת של האיגוד, אנו מפרסמים בנוסף, את חוקת השחמט של פיד"ה, שנכנסה לתוקפה ב-1 בינואר 2018 (1) בגירסה הרגילה ו(2) בגירסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לחוקה הקודמת (מ-2014). וזאת לאחר שבוצעו מספר עדכונים לשינויים שאושרו ביולי 2017. אנא עיינו בקבצים אלה לעומק לקראת התחרויות הנפתחות ומשוחקות ב-2018. בהצלחה, לכולם,

1. נוהל הסמכת שופטים 2. כללי דירוג שופטים מעודכנים לאוקטובר 2020 3. כתב הסכמה לשופטי ספורט 4. בקשה לשופט מוסמך 5. בקשה לשופט לאומי

26/08/2015
אבי דורנר

תקנון דירוג ומד כושר

מצורף בזאת, תקנון האיגוד הישראלי לשחמט

שלום לכולם, מצ"ב הפרוטוקול לעיונכם. בברכה