כללי הליגה 2022

להלן כללי הליגה לשנת 2022, הכוללים את השינויים החדשים שאושרו על ידי הנהלת האיגוד בישיבתה ב31.8.2021


להורדת כללי הליגה המלאים לחץ\י כאן

הינה רשימת השינויים בכללי הליגה 2022, יחסית לשנת 2021:


-שיטת הניקוד הקבוצתי תמשיך לשנה נוספת בליגה הלאומית, ותורחב גם לליגות הארציות.

-עונש על החלפת סדר לוחות בליגה שבה יש ניקוד קבוצתי יהיה חצי נקודה קבוצתית

-בליגה שמשוחקת עם ניקוד קבוצתי,

1כדי לצבור 2 נקודות קבוצתיות, צריך לצבור יותר נקודות אישיות מחצי ממספר הלוחות במפגש (3.5 נקודות בלאומית, 3 נקודות בארצית, 2.5 בליגות האחרות)

2כדי לצבור נקודה קבוצתית אחת צריך לצבור מספר נקודות אישיות שהוא בדיוק כמו חצי ממספר הלוחות במפגש (3 בלאומית, 2.5 בארצית, 2 בליגות האחרות)

3במידה וקבוצה צוברת פחות נקודות אישיות ממחצית מספר הלוחות במפגש היא תזכה באפס נקודות קבוצתיות

-משחקי המבחן בין ליגה ארצית לליגה א, ובין ליגה א לליגה ב יחזרו. מקום 2 בליגה א תשחק מבחן מול מקום 2 בליגה א אחרת . המנצחת תשחק מול קבוצה בליגה ארצית שסיימה במקום 8. כנ"ל בין ליגות א' לב'.

-שובר שוויון במשחקי מבחן\הצלבה (פרק ב סעיף 4ג)

1ניצחון בלוח גבוה יותר

2משחק בזק קבוצתי, במידה והיה משחק אחד במפגש – משחק הבזק יהיה בצבעים הפוכים. במידה והיו שני משחקנים במפגש (ליגה מחוזית לנוער, ליגה ג) – הצבע יוגרל בהגרלה אקראית.

-המינהלת אישרה לשתי קבוצות להקדים את המפגש ביניהם בהסכמה, גם בסיבוב האחרון. (פרק ה סעיף 4המשפט האחרון בתת סעיף ב ימחק)

-ביטול המס של 150 ₪ על הגשת בקשה לדחיית מפגש (פרק ה סעיף 4ז ימחק)

-מכשרי טלפון נייד (פרק ה סעיף 23)

1סעיפים ג' וד' ימחקו (צלצול טלפון כבר לא בכל המקרים מפסיד משחק לפי חוקת השחמט החדשה)

2במקומם:

  - במידה וטלפון נייד מצלצל כשהוא בתיק של השחקן, השחקן ייענש בהורדת 50% מהזמן שנותר לו לסיום פרק הזמן הנוכחי

  - במידה והטלפון מצלצל כשהוא בחזקת השופטים או במקום מרוכז לאיסוף טלפונים – השחקן לא ייענש.

-לסעיף 18 בפרק ה יתווסף סעיף ה:

1במידה והמשחק משוחק עם שעון מכני, הקצב בליגה הלאומית יהיה 2.5 שעות לכל שחקן לכל המשחק, בליגות ארצית, א וב, ליגה עילית וארצית לנוער, ובליגה העילית לנשים – שעתיים לכל שחקן לכל המשחק, ובליגות ג', מחוזיות לנוער וארצית לנשים – שעה לכל שחקן לכל המשחק.

-פרק ג סעיף 9 – חיוב כרטיסי שחמטאי עבור קבוצות ליגה יהיה בסיום הליגה ולא חודש אחרי פתיחתה.

-לפרק ה סעיף 5 יתווסף סעיף ד): שינוי מקום מפגש למפגש ליגה בודד יימסר בכתב לקבוצה האורחת ולמנהל הליגה לפחות 24 שעות לפני מועד המפגש.

-פרק ה סעיף 24

1סעיף א ימחק (אין צורך במילוי טופס דיווח תוצאות ליגה פיזי)

2סעיף ב – דיווח על תקריות יועבר בכתב למנהל הליגה (במקום יצורף לטופס הדיווח)

-פרק א סעיף 2ו (סעיף הדן בפגישות של מינהלת הליגה) המשפט " אחת הפגישות תתקיים סמוך למועד סיבוב הליגה האחרון" ימחק

-פרק א סעיף 3 ב9 על החלטות מנהל הליגה ניתן לערער בפני מינהלת הליגה. (לא ניתן לערער ישירות לבית בדין, כפי שגם כתוב בפרק ז סעיף 1)

-פרק ה סעיף 19ו יעבור לסעיף 30 (הסעיף אינו מתייחס לדרישת תיקו אלא למצב כח עליון) 

-פרק ה סעיף 30: במקרה של הפסקת מפגש לפני סיומו מסיבות כוח עליון (כגון: הפסקת חשמל מעל לחצי שעה), יתקיימו משחקים חוזרים בכל הלוחות בהם המשחקים עדיין לא הסתיימו. מועד ומקום המפגש החוזר יקבע על ידי מנהל הליגה בתאום עם ראשי הקבוצות. מפגש שיופסק ללא נסיבות כוח עליון סבירות יועבר לדיון במינהלת הליגה.

-פרק ג סעיף 6ב (ב) פרק הזמן שבין תום השלב הראשון (רישום קבוצתי) לבין תום השלב השני (רישום אישי) לא יעלה על חודשיים.) ימחק

- צירוף שחקני נוער לקבוצות של מועדון שאין לו קבוצת נוער - החל משנת 2023 יהיה ניתן לצרף רק שחקן אחד לקבוצה לפי סעיף זה. 

- פרק ג, סעיף 1ה - הנוסח החדש הוא: קבוצה חדשה רשאית להירשם לליגה הנמוכה ביותר. לגבי מועדון חדש שלא השתתף במשחקי הליגה בשנתיים האחרונות, המבקש לרשום קבוצה לליגה אשר ממוצע מד הכושר של שחקניה ב 4 הלוחות הראשונים, 1750 ומעלה ,מנהל הליגה רשאי לשבצה כממלאת מקום בליגה ב'.  

פרק י - ליגת הנוער סעיפים 2ח, 2ט ו 2י נמחקו, בכך בוטלה החובה לשתף בנות בליגה המחוזית לנוער.