ג' כפר סבא 2018

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 290 הפועל כפר סבא י"ד 10 28.5
2 1195 הפועל כפר סבא "פייבישבסקים" 10 27.0
3 782 הפועל כפר סבא מגן מזרחי 10 26.0
4 428 הפועל כפר סבא י"ט 10 20.0
5 430 הפועל כפר סבא "דניאלים" 10 15.0
6 1196 הפועל כפר סבא "אלפישר פרייס" 10 12.5