ג' רמת גן 2016

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2252 מפעלי בית עמנואל - אטיוד רמ"ג י' 14 49.5
2 משחקת מבחני עליה 1308 מפעלי בית עמנואל - אטיוד רמ"ג ח' 14 37.0
3 2251 מפעלי בית עמנואל אטיוד ר"ג ט' 14 34.0
4 2145 מתנ"ס קרית אונו ד' 14 32.0
5 1309 מפעלי בית עמנואל - אטיוד רמ"ג ו' 14 28.5
6 2233 רצים קרית אונו 14 25.0
7 2373 פרשים קרית אונו 14 24.5
8 2021 מפעלי בית עמנואל - אטיוד רמ"ג ה' 14 16.0