בוגרים 2016

שם התחרותמועדון מארגןרמת ליגהסטטוס תחרותמספר משתתפים 
בוגרים 2016 מבחנים מועדון שחמט 'שמואל' קריית חיים 0 הסתימה 261
לאומית 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 148
ארצית צפון 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 2 הסתימה 104
ארצית מרכז 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 2 הסתימה 115
ארצית דרום 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 2 הסתימה 96
א' דרום 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 67
א' מרכז 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 92
א' הדרים 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 110
א שפלה 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 94
א שרון 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 120
א גליל 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 67
א' צפון 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 52
ב' חיפה 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 113
ב' שרון 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 117
ב' הדרים 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 119
ב' הרצליה 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 125
ב' פתח תקוה 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 96
ב' ראשון לציון 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 115
ב' רחובות 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 102
ב' ירושלים 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 98
ב' דרום 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 77
ב' באר שבע 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 58
ב' תל אביב 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 0
ב' מרכז 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 107
ב' גליל 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 96
ב' גליל מערבי 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 0
ג' הרצליה 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 50
ג' גליל 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 0
ג' שרון 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 102
ג' הדרים 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 0
ג' חיפה 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 104
ג' מלאבס 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 60
ג' פתח תקוה 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 67
ג' תל אביב 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 128
ג' מרכז 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 144
ג' ירושלים 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 82
ג' ראשון לציון 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 141
ג' אשדוד - אשקלון 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 81
ג' מודיעין 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 0
ג' באר שבע 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 77
ג' דרום 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 41
ג' רמת גן 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 107
ג' בנימין 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 49
ג' מעליא 2016 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 48