ג' הרצליה 2016

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 2126 ילדי "ישראל" הרצליה 10 32.0
2 2374 ילדי אלון הרצליה 10 25.5
3 1292 נערי הרצליה 10 22.0
4 1800 נערי "אלפרד" הרצליה 10 19.5
5 56 נוער "יהושע" הרצליה 10 17.5
6 2059 ילדי "נוף-ים" הרצליה 10 15.5