ב' באר שבע 2016

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 1015 מועדון השחמט באר שבע ט' 9 28.5
2 משחקת מבחני עליה 641 מועדון השחמט באר שבע ט"ז 9 28.0
3 1439 מועדון השחמט באר שבע ל' 9 22.5
4 639 מועדון השחמט באר שבע כ"ז 9 21.5
5 196 מועדון השחמט באר-שבע י"ז 9 20.0
6 1610 מועדון שחמט באר שבע ל"ה 9 19.0
7 1560 מועדון שחמט באר שבע ט"ו 9 17.5
8 1964 מועדון שחמט באר שבע ל"ח 9 17.5
9 יורדת ליגה 73 מועדון השחמט באר שבע ד' 9 13.0
10 יורדת ליגה 762 מועדון השחמט באר שבע ח' 9 12.5