ב' באר שבע 2015

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 1559 מועדון שחמט באר שבע ל"ב 9 27.0
2 1439 מועדון השחמט באר שבע ל' 9 25.0
3 641 מועדון השחמט באר שבע ט"ז 9 25.0
4 73 מועדון השחמט באר שבע ד' 9 23.0
5 1964 מועדון שחמט באר שבע ל"ח 9 22.5
6 196 מועדון השחמט באר-שבע י"ז 9 20.0
7 762 מועדון השחמט באר שבע ח' 9 19.0
8 1560 מועדון שחמט באר שבע ט"ו 9 17.0
9 יורדת ליגה 203 מועדון השחמט באר שבע כ"ג 9 15.0
10 יורדת ליגה 277 מועדון השחמט באר שבע י"ח 9 7.5