בוגרים 2015

שם התחרותמועדון מארגןרמת ליגהסטטוס תחרותמספר משתתפים 
הצלבות 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 0 הסתימה 105
מבחנים שלב א' 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 0 הסתימה 163
מבחנים שלב ב 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 0 הסתימה 178
לאומית 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 150
ארצית צפון 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 2 הסתימה 111
ארצית מרכז 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 2 הסתימה 110
ארצית דרום 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 2 הסתימה 92
א' דרום 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 65
א' מרכז 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 95
א גליל 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 57
א' צפון 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 49
א' הדרים 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 108
א שפלה 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 97
א שרון 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 3 הסתימה 112
ב' גליל מזרחי 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 60
ב' גליל מערבי 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 57
ב' חיפה 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 83
ב' שרון 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 127
ב' הדרים 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 70
ב' תל אביב 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 73
ב' הרצליה 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 115
ב' פתח תקוה 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 100
ב' ראשון לציון 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 100
ב' מרכז 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 117
ב' רחובות 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 95
ב' ירושלים 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 86
ב' דרום 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 81
ב' באר שבע 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 4 הסתימה 56
ג' הרצליה 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 76
ג' גליל 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 52
ג' שרון 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 120
ג' הדרים 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 55
ג' חיפה 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 53
ג' גוש דן 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 82
ג' פתח תקוה 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 55
ג' תל אביב 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 79
ג' מרכז 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 133
ג' ירושלים 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 98
ג' ראשון לציון 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 105
ג' אשדוד 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 40
ג' אשקלון 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 43
ג' באר שבע 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 76
ג' דרום 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 47
ג' רמת גן 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 83
ג' בנימין 2015 האיגוד הישראלי לשחמט 5 הסתימה 81