הזמנה לסדנאות של ועדת המחוננים.

ועדת המחוננים מזמינה את ציבור השחמטאים הצעירים להשתתף בסדנאות מטעמה. ההזמנה מצורפת.