פרוטוקול הישיבה של מנהלת פרוייקט מחוננים 3.10.2021