אליצור מ.א. שומרון

תאריך פתיחה: 11/11/2019
הצוק 8 שערי תקווה, שערי תקווה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד