נוער 2007

שם התחרותמועדון מארגןתאריך פתיחהתאריך סיוםסטטוס תחרותמספר משתתפים 
מבחני עלייה לליגה עלית לנוער האיגוד הישראלי לשחמט 09/07/2007 09/07/2007 הסתימה 12
נוער עילית האיגוד הישראלי לשחמט 18/10/2006 28/12/2006 הסתימה 92
נוער ארצית דרום האיגוד הישראלי לשחמט 02/11/2006 28/12/2006 הסתימה 42
נוער ארצית דתי האיגוד הישראלי לשחמט 02/11/2006 28/12/2006 הסתימה 45
נוער ארצית מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 02/11/2006 28/12/2006 הסתימה 45
נוער ארצית צפון האיגוד הישראלי לשחמט 02/11/2006 28/12/2006 הסתימה 40
נוער מחוזית מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 08/07/2007 09/07/2007 הסתימה 38
נוער מחוזית מרכז בית א האיגוד הישראלי לשחמט 05/08/2007 05/08/2007 הסתימה 18
נוער מחוזית מרכז בית ב האיגוד הישראלי לשחמט 05/08/2007 05/08/2007 הסתימה 20
נוער מחוזית צפון האיגוד הישראלי לשחמט 05/08/2007 06/08/2007 הסתימה 54