בוגרים 2000

שם התחרותמועדון מארגןתאריך פתיחהתאריך סיוםסטטוס תחרותמספר משתתפים 
א' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 72
א' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 70
א' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 85
א' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 81
ארצית דרום האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 71
ארצית צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 79
ב' דן האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 67
ב' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 52
ב' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 65
ב' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 60
ב' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 46
ב' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 68
ב' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 81
ב' תל אביב האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 90
ג' אשדוד האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 60
ג' באר שבע האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 55
ג' גליל האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 61
ג' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 57
ג' הדרים האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 51
ג' חולון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 78
ג' ירושלים האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 56
ג' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 69
ג' משולש האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 72
ג' נתניה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 69
ג' פתח תקוה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 54
ג' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 87
ג' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 88
ג' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 74
ג' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 65
ג' תל אביב האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 70
גביע האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 180
ד' בקה אל גרביה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 41
ד' דן האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 82
ד' ירושלים האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 37
ד' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 70
ד' פרדיס האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 66
ד' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 40
ד' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 63
ד' ראשון לציון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 75
ד' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 64
ד' תיכון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 44
לאומית האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/2000 01/01/2000 הסתימה 106