בוגרים 1999

שם התחרותמועדון מארגןתאריך פתיחהתאריך סיוםסטטוס תחרותמספר משתתפים 
א' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 64
א' ירושלים האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 71
א' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 95
א' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 76
ארצית דרום האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 72
ארצית צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 73
ב' דן האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 66
ב' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 52
ב' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 65
ב' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 59
ב' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 61
ב' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 71
ב' תיכון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 72
ב' תל אביב האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 68
ג' אשדוד האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 68
ג' באר שבע האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 61
ג' גליל האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 70
ג' דן האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 65
ג' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 52
ג' חולון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 73
ג' ירושלים האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 67
ג' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 61
ג' משולש האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 58
ג' נתניה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 73
ג' פתח תקוה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 79
ג' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 56
ג' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 75
ג' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 66
ג' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 72
ג' תל אביב האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 66
ד' אשדוד האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 48
ד' גליל האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 53
ד' דן האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 84
ד' חיפה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 35
ד' ירושלים האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 30
ד' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 67
ד' משולש האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 46
ד' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 46
ד' ראשון לציון האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 76
ד' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 61
לאומית האיגוד הישראלי לשחמט 01/01/1999 01/01/1999 הסתימה 101