שישי מהיר 1 בית הארד

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 01/10/2023

תחרויות נוספות באירוע: בית הכסף


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 רוזנפלד בנימין 204102 1377 10 ז 44.011
2 הילב ליאור 203540 1343 9 ז 44.09
3 בר זאב לביא 201469 1419 7 ז 43.09
4 וינשטיין רון 202790 1323 11 ז 43.09
5 צור ארבל 202907 1319 11 ז 43.09
6 מודעי אביב 200903 1319 29 ז 43.08
7 רוזנפלד אלעזר 204100 1440 13 ז 43.07
8 סניור יונתן 201223 1200 9 ז 43.06
9 סנדרס עומר 201432 1303 9 ז 42.013
10 עובדיה ליעם 199552 1293 8 ז 42.010
11 רוזנפלד יצחק 204101 1382 12 ז 42.09
12 בוגטירנקו אלכסנדר 203533 1304 9 ז 42.09
13 שץ יאיר 202459 1249 7 ז 42.08
14 דוד נועם 203941 1200 9 ז 42.08
15 אונגר לביא 203517 1283 10 ז 42.08
16 סלונים איתן 202565 1361 8 ז 42.07
17 צור נבו 204455 1200 7 ז 42.06
18 לוי נועם 204348 1218 8 ז 42.06
19 איטלמן שיבי אריאל 202791 1223 10 ז 41.08
20 רוזנפלד אברהם 204103 1209 9 ז 41.08
21 וולינסקי נמרוד 201859 1232 10 ז 41.08
22 שהרבני דור יוסף 202457 1201 7 ז 41.07
23 וינטה דניאל 204444 1200 8 ז 41.07
24 סטיקוט אייל 201517 1304 9 ז 41.06
25 לוי איתן 204317 1200 9 ז 40.06
26 שהרבני שקד 202343 1258 11 נ 40.06