רביעי מהיר 16.8

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 01/09/2023


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותמדיאן (1,1)
1 חגי לירן 200938 1429 11 ז 54.59.5
2 גיא איתמר 200150 1682 15 ז 54.09.5
3 ברנר אהוד 198585 1597 9 ז 53.59
4 דויד מרגלית תמיר 197188 1341 13 ז 53.58
5 יעקובי שגב 204072 1490 14 ז 53.09.5
6 צוקר זיוי 203406 1572 9 ז 53.07.5
7 מנלה דניאל 200334 1408 11 ז 53.06.5
8 דובינסקי שי 196383 1400 11 ז 52.58.5
9 רון יהונתן2 204123 1300 14 ז 52.55.5
10 שרמן אורי 203365 1351 11 ז 52.55
11 אלוני שחר 203285 1420 11 ז 52.09
12 שמיר אורי 201419 1272 9 ז 52.06
13 חמץ עומר 203564 1300 13 ז 51.08.5
14 פרחיה נועם 200359 1212 10 ז 51.07
15 ברנר אלעד 198586 1261 8 ז 51.05
16 שהם איתמר 196907 1631 12 ז 31.02.5