חמישי מהיר 10.8 משנית

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 01/09/2023


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותמדיאן (1,1)
1 שגיא יהונתן 203443 1376 12 ז 43.04.5
2 חגי לירן 200938 1429 11 ז 43.03.5
3 כהן אמיר 201619 1263 12 ז 43.03.5
4 גרוס אורין 203043 1443 11 נ 42.54.5
5 שורץ יהב 204000 1364 11 ז 42.06
6 שרמן אורי 203365 1351 11 ז 41.55.5
7 רובינס אורי 199307 1239 11 ז 41.05.5