שישי מהיר 27 - עד 1600 ברמת גן! בית כסף

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 01/04/2023

תחרויות נוספות באירוע: בית ארד


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 בן חיים הראל 197951 1557 9 ז 44.08.5
2 רונין מיכאל 195758 1521 14 ז 44.07.5
3 חלופוביץ עילי 198872 1542 9 ז 43.56.5
4 אזורה שי 199261 1384 32 ז 43.010.5
5 ברסטנו תומר 202273 1338 12 ז 43.07.5
6 אבני עומרי 198066 1413 10 ז 43.07.5
7 נהיר אורי 197895 1491 13 ז 42.511.5
8 וולינסקי נטע 197839 1400 13 נ 42.511
9 רובינשטיין נתנאל 199909 1405 10 ז 42.59.5
10 סובל מיכל 194707 1559 14 נ 42.59
11 רגב ברי 198887 1501 8 ז 42.58
12 מאיר אורי 201188 1493 11 ז 42.57.5
13 אטר יואב 193948 1400 13 ז 42.010.5
14 סטולפר שגיא 202870 1493 19 ז 42.09.5
15 גלרטר אופיר 198851 1341 14 ז 42.09.5
16 שינה ינון 199181 1423 10 ז 42.09
17 וינטה תום 197772 1381 12 ז 42.08.5
18 כתב גיל 198623 1567 19 ז 42.08.5
19 סופר אלמוג 202317 1357 11 ז 42.06.5
20 מנקוביץ יואב 199613 1467 7 ז 42.05.5
21 בלייכר נועם 200401 1400 13 ז 41.58
22 ונטוררו גיא 198738 1457 10 ז 41.56.5
23 נפתלי בן 198932 1450 11 ז 41.56
24 שץ ניר 200927 1364 11 ז 41.55.5
25 בוגייב פיודר 199027 1412 13 ז 41.09.5
26 דרורי ירדן 194505 1400 11 ז 41.09
27 פרייפלד דניאל 199568 1406 9 ז 41.08.5
28 גליק עידן 199756 1450 24 ז 41.06
29 אבישר אליה 202051 1300 19 נ 40.58.5
30 גבירץ נועם 198741 1400 9 ז 40.07
31 כהן דותן 198005 1544 10 ז 10.02.5
32 רונין אילן 196902 1587 9 ז 20.02
33 בר זאב לירון 203305 0 35 ז 10.02