ימי שישי בחורף 1550-1800

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 01/05/2023


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותמפגש ראש בראש
1 שמעון טום 199904 1670 13 ז 1312.00
2 לוי דווים נטע 199291 1561 15 ז 1311.00
3 פיש יצחק 5591 1718 44 ז 1310.50
4 דיין איתי 17292 1558 29 ז 138.50
5 כץ איתי 195035 1655 12 ז 137.50
6 הרכבי איתן 196599 1597 12 ז 137.00
7 מרנסקי דניאל 198866 1600 13 ז 135.51
8 בויקו קרן 193361 1597 14 נ 135.50
9 גלייזר מיטל 192889 1524 16 נ 135.00.5
10 בר-לביא יונתן 196142 1622 11 ז 135.00.5
11 מרום עוזי 199673 1464 68 ז 134.51.5
12 ספיר נדב 194524 1526 15 ז 134.51.5
13 איזילוב פבל 18758 1581 30 ז 134.50
14 שילוח אילון 194424 1550 41 ז 130.00