גביע מועדון חיפה-נשר מעל 1800

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 01/02/2023

פרטים נוספים והזמנה


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 גורביץ יוסף 23733 2070 19 ז 75.528
2 סורין מיכאל 5309 2225 60 ז 75.527
3 מנחם עדי 195414 2116 14 ז 75.030
4 קפליבצקי אלכס 6393 2254 59 ז 74.527.5
5 עזיקרי גור 11015 2032 45 ז 74.521.5
6 סורין איתי 13286 2029 30 ז 74.031.5
7 מרקס אריאל 193764 1949 23 ז 74.027
8 זוייב איליה 24480 1998 15 ז 74.021
9 אקסלרוד אריה 2333 2221 45 ז 74.020.5
10 שגיא אלישע 196808 1779 10 ז 73.526.5
11 חרעובה וסים 22568 1765 18 ז 73.524
12 וורוביוב ולדימיר 196686 1880 70 ז 73.521
13 פשנוב סטניסלב 26040 2057 71 ז 73.521
14 מרגובסקי נאום 2188 1942 84 ז 73.519.5
15 צ'ריקובסקי יורי 851 2037 87 ז 73.029
16 זורלא בן-ציון 3251 2071 73 ז 72.026.5
17 רינברג דוד 195530 1778 12 ז 72.024.5
18 רקיטה יפים 23075 2034 66 ז 72.021.5
19 אבואלהיגא פאדי 197806 1768 23 ז 71.523.5
20 פוקס אלכסנדר 15701 2105 43 ז 50.013.5