שח מהיר ירושחמט -חמסין

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 02/07/2020


#שםמספר שחקןמד כושרגילמשחקיםנקודותמפגש ראש בראש
1 סלונימסקי ארקדי 17905 2192 71 76.50
2 כהן אלון 4169 2005 47 76.00
3 לוקובסקי לב 19641 1794 86 75.00
4 צפריר איתי 25903 1551 13 74.50
5 הרט אלון 24116 1461 14 73.50.5
6 אלסנר יאיר 194024 1770 42 73.50.5
7 צפריר אורי 25000 1655 13 73.00
8 רזניק נתן 193976 1461 11 72.00
9 ורשבסקי יונתן 197848 1320 13 71.00