ל"ג בעומר מעל 1650

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 01/06/2018


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותמפגש ראש בראש
1 סמוליאר קלים 12888 1957 28 ז 54.50
2 הר-אבן אביר 3048 2099 71 ז 53.50
3 ויינר בועז 24945 2022 42 ז 53.50
4 ווייסגור אלון 25426 1964 17 ז 52.50
5 רדיון ארטיום 15336 1726 28 ז 52.01
6 צדקה-דראל דריה 23978 1717 14 נ 52.00
7 גפן איתמר 23643 1853 14 ז 51.01
8 רדיון סלבה 15337 1736 28 ז 51.00