תחרות קיץ לשיפור מדכושר ד'

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 31/07/2016


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותברגר
1 גולן יעקב 3776 1824 74 ז 96.528.5
2 קורצ'ב פליקס 13047 1736 60 ז 96.022
3 רוזנטל דב 4514 1721 82 ז 95.521.75
4 מרגוליס אלכסנדר 9894 1841 74 ז 95.520.75
5 רוזנברג ג'ורג' 3895 1786 79 ז 95.022.25
6 שיינקמן לידן 22590 1721 13 ז 94.516.75
7 להט אלי 5253 1671 68 ז 93.517
8 אלגריסי יוסף 1673 1741 62 ז 93.515.25
9 לויט מיכאל 20087 1749 70 ז 93.012.75
10 לסרי אלונה 19383 1646 22 נ 92.06.5