אטיוד מ.אימונים ראשית 12/8/2010

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 30/09/2010


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 שיף יהונתן 19315 2087 16 ז 55.00
2 נבון גיא 19327 1804 14 ז 43.00
3 קסורלה יונתן 19970 1640 15 ז 53.00
4 אייזנברג דניאל 19321 1532 14 ז 53.00
5 זילבר עוז 19594 1541 14 ז 52.50
6 גינכיל שי 19976 1504 13 ז 52.50
7 רבינוביץ שחר 19332 1848 15 ז 52.00
8 נוימן דביר 19977 1771 13 ז 42.00
9 כהן רז 19333 1686 15 ז 52.00
10 זעירא נאור 19595 1664 15 ז 52.00
11 שבת אופיר 19969 1626 11 ז 41.50
12 שפר נדב 19331 1572 14 ז 31.00
13 הלחמי נדב 19323 1377 12 ז 50.50