ההתיישבות העובדת 6/12/2008

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 31/12/2008


#שםמספר שחקןמד כושרגילמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 תמרי יורם 3053 2043 68 54.00
2 יזומבק יהודה 4522 1913 63 54.00
3 ספקטור עידו 3282 1855 71 54.00
4 סלע ישראל 3359 1735 70 54.00
5 בלאושטיין בוריס 3391 1987 75 53.50
6 לזרוביץ אביב 3719 1963 62 53.50
7 פז ארנון 3406 1991 53 53.00
8 עופר ישראל 3764 1922 60 53.00
9 נוי שלום 4001 1922 58 53.00
10 קידר משה 19079 1815 41 53.00
11 נשרים ארז 3190 1735 21 53.00
12 אופיר רון 3616 1901 50 52.50
13 צוראל מקסים 6397 1834 72 52.50
14 קוצר אריה 3236 1827 70 52.50
15 שטוקלמן גדי 19577 1730 61 52.50
16 אורטנברג צבי 3512 1665 71 52.50
17 מירז יאיר 14756 1609 74 52.50
18 הדר אבנר 3131 1794 65 42.00
19 שמידט ישראל 3931 1610 85 52.00
20 ברגיל בני 2377 1577 61 52.00
21 מן אביתר 11433 1318 21 52.00
22 גרין אהרון 19261 1782 62 51.50
23 פרל מאיר 9026 1566 75 51.00
24 קידר בני 20612 0 38 41.00
25 אופיר ערן 20048 1425 11 40.50
26 שחם טל 19201 1364 15 30.00
27 בריינט דאג 20611 0 37 50.00