נוער מוקדמות גיל 9 צפון 17/10/2008

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 31/12/2008

שולם דמי דירוג


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 עזריאלי יאיר 20457 1201 9 ז 64.50
2 פולג דן 19856 1347 7 ז 64.50
3 זלטין אלכס 19495 1468 7 ז 64.50
4 תפארת שקד 19863 1225 8 ז 64.00
5 מירום גוני 17772 1409 9 ז 64.00
6 כרמל עידו 20581 1200 14 ז 64.00
7 יעקובי דניאל 20214 1235 8 ז 63.00
8 פלדמן אנטוני-שון 19512 1442 8 ז 63.00
9 גולדברג אלון3 20094 1200 8 ז 52.50
10 לנגברג אורי 20316 1214 8 ז 52.00
11 צ'רנוגוז רון 19128 1250 9 ז 62.00
12 גלר אוהד 20583 1200 7 ז 51.50
13 אבטור שרון 19474 1428 9 ז 51.50
14 גרבר ניק 20582 1200 8 ז 51.00
15 עובדיה עודד 20027 1200 9 ז 50.00