אליפות ההתיישבות העובדת

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 30/09/2002


#שםמספר שחקןמד כושרגילמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 רייצ'וק אלכסנדר 575 2021 28 54.50
2 אריאל דוד 4489 1814 72 54.00
3 כורם אסף 4070 1655 16 54.00
4 תמרי יורם 3053 1998 62 53.50
5 ספקטור עידו 3282 1910 65 53.50
6 אופיר רון 3616 1884 44 53.50
7 בן-זאב יורם 3129 1967 66 53.00
8 דוד שגיא 1515 1916 28 43.00
9 נוי שלום 4001 1904 52 53.00
10 בן-צבי שלמה 3372 1723 53.00
11 דגן יתיר 9942 1926 15 52.50
12 סלע ישראל 3359 1925 64 52.50
13 קוצר אריה 3236 1806 64 52.50
14 אורטנברג צבי 3512 1784 65 52.50
15 גביש מיכאל 3572 1753 74 52.50
16 לויט יוחנן 3476 1705 71 52.50
17 פלוט אמיר 3224 1758 76 52.00
18 ברויאר יובל 3819 1745 47 52.00
19 טרנר אפרים 4645 1706 78 52.00
20 פלח אלי 1529 1692 43 52.00
21 שמידט ישראל 3931 1690 79 52.00
22 הררי עידן 11441 1527 13 52.00
23 דמבלינג איליה 13463 1333 14 52.00
24 פז עזריאל 14299 0 41.00
25 קפואנו אבי 4766 1722 63 40.00
26 ברגיל בני 2377 1568 55 40.00
27 פרל מאיר 9026 1540 69 40.00