"המכבים" הרצליה

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 31/12/1999


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 ראש עדן 12922 1350 ז 54.00
2 גז עידו 12296 1342 8 ז 54.00
3 בלום ערן 12933 1350 9 ז 54.00
4 לוין אלעד 12926 1350 10 ז 53.00
5 גוטווטר ליאור 12932 1350 11 ז 53.00
6 בריילובסקי דוד 11475 1382 12 ז 52.00
7 קרויזמן נדב 12921 1350 9 ז 52.00
8 קלנדרוב ולדי 12295 1352 ז 52.00
9 כספי נדב 12935 1350 8 ז 52.00
10 מדבריאני יבגני 12936 1350 ז 51.50
11 צדוק מתן 12934 1350 ז 51.50
12 הלר ניר 12937 1350 ז 51.00