נוער מחוזית אליצור ירושלים 2023

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 5486 אליצור ירושלים - אש 12 41.5
2 5487 אליצור ירושלים - מים 12 37.0
3 5488 אליצור ירושלים - אוויר 12 13.0
4 3431 אליצור ירושלים - אדמה 12 13.0