נוער מחוזית ערערה בית ג 2022

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
3 5067 נוער ערערה 13 0 0.0
4 5068 נוער ערערה 14 0 0.0
5 5069 נוער ערערה 15 0 0.0
6 5070 נוער ערערה 16 0 0.0
7 5071 נוער ערערה 17 0 0.0
8 5072 נוער ערערה 18 0 0.0