נוער מחוזית ערערה בית ב 2022

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 5061 נוער ערערה 7 0 0.0
2 5062 נוער ערערה 8 0 0.0
3 5063 נוער ערערה 9 0 0.0
4 5064 נוער ערערה 10 0 0.0
5 5065 נוער ערערה 11 0 0.0
6 5066 נוער ערערה 12 0 0.0