נוער מחוזית ערערה בית ב 2022

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 5061 עארה אלגמאהיריה 106 0 0.0
2 5062 אלרואד ה1 200 0 0.0
3 5063 אלרואד ה1 201 0 0.0
4 5064 אלרואד ה 202 0 0.0
5 5065 אלרואד ה1 203 0 0.0
6 5066 אלרואד ה3 300 0 0.0