נוער מחוזית ערערה בית א 2022

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 5055 נוער ערערה 1 0 0.0
2 5056 נוער ערערה 2 0 0.0
3 5057 נוער ערערה 3 0 0.0
4 5058 נוער ערערה 4 0 0.0
5 5059 נוער ערערה 5 0 0.0
6 5060 נוער ערערה 6 0 0.0