ג' בנימין2 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2563 אליצור מטה בנימין חברות 8 25.0
2 2560 אליצור מטה בנימין כבוד 8 24.0
3 2588 אליצור מטה בנימין נדיבות 8 17.0
4 2564 אליצור מטה בנימין אחדות 8 17.0
5 2562 אליצור מטה בנימין ידידות 8 15.0
6 2878 אליצור מטה בנימין צוות 8 14.0
7 2561 אליצור מטה בנימין אמת 8 13.0
8 2565 אליצור מטה בנימין אחווה 8 13.0