ג' תל אביב 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2372 עירוני ת"א אנאנד 10 33.5
2 2370 עירוני ת"א קרמניק 10 29.0
3 2234 עירוני ת"א קרלסן 10 23.0
4 1432 עירוני ת"א קרפוב 10 22.0
5 2371 עירוני ת"א קספרוב 10 11.0
6 53 עירוני ת"א קפבלנקה 10 7.5