נוער מחוזית רמת גן 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 3568 נערי אטיוד רמת גן י' 10 25.0
2 1958 נערי אטיוד רמת גן ג' 10 24.0
3 2266 נערי אטיוד רמת גן ז' 10 22.5
4 2826 הפזים קריית אונו 10 21.0
5 2268 רגלים קריית אונו 10 19.5
6 2517 פרשים קריית אונו 10 12.5