נוער מחוזית רמת גן 2017

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2517 פרשים קריית אונו 10 37.0
2 2356 נערי אטיוד רמת גן ח' 10 23.5
3 2229 רצים קריית אונו 10 22.5
4 2266 נערי אטיוד רמת גן ז' 10 21.5
5 2527 נערי אטיוד רמת גן ט' 10 14.5
6 2157 נערי אטיוד רמת גן ה' 10 13.0