נוער מחוזית תל אביב 2017

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 1468 עירוני תל אביב בובי פישר 10 34.5
2 1334 עירוני תל אביב גארי קספרוב 10 23.0
3 2262 עירוני תל אביב מיכאל טל 10 23.0
4 1359 עירוני תל אביב קפבלנקה 10 19.0
5 1360 עירוני תל אביב שמואל רשבסקי 10 17.5
6 1130 עירוני תל אביב קרפוב 10 11.0