נוער מחוזית בנימין בית אל 2016

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2284 אליצור בית אל בנימין ג' 0 0.0
2 2357 אליצור בית אל בנימין ד' 0 0.0
3 2358 אליצור בית אל בנימין ה' 0 0.0
4 2359 אליצור בית אל בנימין ו' 0 0.0
5 2360 אליצור בית אל בנימין ז' 0 0.0
6 2361 אליצור בית אל בנימין ח' 0 0.0