נוער ארצית ראשון לציון 2015

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 1080 גוזלי ראשון לציון 6 17.0
2 2269 פנתרי ראשון לציון 6 14.0
3 1630 נוער חולון/ראשון לציון 6 12.0
4 2270 עתודת ראשון לציון 6 9.0