מד כושר ישראלי נוכחי: 1831

מד כושר צפוי 1814

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי: